fejlkoder

Fejlkoder til LG vaskemaskiner.

IE Fejl under vandindtag

UE Balancefejl (ubalance under centrifugering)

OE Udtømningsfejl

FE Niveaufejl (overfyldt med vand)

PE Niveaufejl (fejl på niveaukontrol)

dE Dør åben eller fejl på dørlås/låsehage (mekanisk)

CE Styringsfejl.

LE Fejl på dørlås (kan også være en motorfejl)